preloadingpreloadingpreloading
Location: Home > Schoolinfo > Schooluren

Schooluren

Voormiddag :

van 8u 25

tot 12u 10

Namiddag

van 13u25

tot 15u 25

Woensdag :      van 8u25                       ot 12u10


Wij verwachten de kinderen ’s morgens tussen 8u10 en 8u25, ’s middags tussen 13u10 en 13u25.
Met oog op een veilig speelplaatstoezicht vragen wij de kinderen niet voor 8u10 en 13u10
naar school te komen, anders vallen zij onder het voorschools toezicht of het middagtoezicht.

Wanneer het klasgebeuren bezig is en je moet achteraf aansluiten bij de les is dit niet leuk.
Daarom vragen wij om op tijd te komen. Te laat komen vraagt een toelichting.
De school vroeger verlaten kan alleen in uitzonderlijke gevallen en overleg met de klasleraar.

Als de lessen bezig zijn wordt de poort gesloten.
Ben je door omstandigheden te laat dan kan je terecht op het secretariaat.

Kalender
Laatste update
October 25, 2018, 12:35