Inschrijven

AANMELDEN VAN KINDEREN GEBOREN IN 2022 EN ANDERE KLEUTERS VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025


Wie moet aanmelden?

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 1 september 2025 (schooljaar 2025-2026)

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden. Wanneer en waar moet ik aanmelden ?