Pedagogisch project

School Ten Bos staat voor hedendaags, vernieuwend kwaliteitsonderwijs :

Uitdagende, didactische werkvormen – het prikkelen van actief en zelfontdekkend leren - leren info verwerken en deze kritisch beoordelen - leren structureren, zich leren organiseren en plannen – leren samen-leren binnen de eigen klas of klasoverstijgend waarbij oudere leerlingen jongere leerlingen bijstaan – het stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid – het vastleggen van leerstrategieën op schoolniveau – educatieve toepassing van de informatie- en communicatietechnologie


In school Ten Bos krijgt elk kind maximale ontplooiingskansen, aangepast aan zijn mogelijkheden :

In onze schoolcultuur zit differentiatie naar tempo en niveau : extra ondersteuning voor zwakkere leerlingen, extra uitdaging voor sterkere leerlingen, remediëring voor kinderen die uitvallen. Is differentiatie binnen het leerstofjaarklassensysteem niet doenbaar, wordt dit doorbroken voor bepaalde vakken.

.

In school Ten Bos ervaren onze kinderen openheid, veiligheid, erkenning en waardering :

Wij creëren een veilig klas- en schoolklimaat en grote intensiteit tot interactie. Wij staan voor open communicatie, en open school voor alle kinderen, met respect voor de eigenheid van mekaar. We trekken ruim de tijd uit om te werken aan positieve relaties, zin voor verantwoordelijkheid en engagement naar de grote en kleine wereld.

In school Ten Bos wordt onze schoolcultuur mee gedragen door onze ouders.

Als partners in de opvoeding van hun kinderen genieten wij het vertrouwen van de ouders. Ouders worden efficiënt geïnformeerd, steeds uitgenodigd, soms gevraagd om mee te participeren.

In ons logo zit ons pedagogisch project vervat.

Geel, blauw en rood, de Mondriaankleuren, zijn de primaire kleuren : menging van deze kleuren geeft het grootste kleurengamma, net zoals wij in onze school onze kinderen maximale ontplooiïngskansen willen geven.

Het gele vlindertje FLO draagt de gele kleur van de zon … Vrolijk, speels fladdert hij door het bos. Soms laat hij zich meedragen door de wind, heerlijk ontdekkend. Soms tekent hij gekke figuren in de wolken. Maar hij komt steeds terug naar de boom. Daar voelt hij zich geborgen en krijgt hij de kans zich te ontpoppen tot een unieke vlinder.

Vrolijke, blije, speelse, ontdekkende, ontluikende Ten Bossers

ontpoppen zich in de geborgenheid van onze school, een fundament in onze werking.


De blauwe egel, ED, trippelt op zijn vier voetjes door het bos … de aarde is een stevige basis. Hij snuffelt met zijn neusje door de letters en vindt woorden. Er is zoveel te leren. Zijn stekels prikken niet, maar zijn antennes op zoek naar nieuwe dingen. Ooit zullen ze hem wapenen in de grote wereld.

Blauw staat voor deze horizonverruiming, voor de knipoog naar de kleine en grote wereld. Hij is ook blauw omdat hij zich als een vis in het water voelt.

Leergierige, uitgedaagde, “wel-in-je-vel”-Ten Bosser

in een stevige schoolomgeving, met een knipoog naar de kleine en grote wereld,

zijn een fundament in onze werking.

De rode uil heet TYTO. Zijn kennis en interesse maken hem tot een uniek diertje.

Rood is zijn kleur, want hij is sterk en wijs. Hij zit graag in de top van de boom, daar waakt hij over zijn vriendjes. Maar aan de horizon ziet hij een nieuwe wereld. Straks is hij klaar om zijn vleugels te spreiden.

Degelijk gevormde, zelfredzame, zelfbewuste- maar ook zorgzame Ten Bossers

voorbereid op de grote wereld, zijn een fundament in onze werking;

zo laten wij ze uitvliegen.


Flo, Ed en Tyto staan niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden . Ze vormen een geheel. Een geheel in onze Ten Bossers: al deze vaardigheden samen maken onze Ten Bossers tot wie ze zijn. Een geheel als school: al onze Ten Bossers maken samen onze school.


Het fris groen is een referentie naar het bos, naar onze naam Ten Bos, naar de veilige boom in het bos waarnaar alle diertjes steeds naar terug komen : THUIS IN DE SCHOOL VAN ONS DORP, de basis voor al onze fundamenten.