Opvang

Voor- en naschools toezicht is er :

  • 's morgens vanaf 7 uur
  • 's avonds tot 18 uur

Ook het naburige INFANO - buitenschoolse opvang 't Maantje - organiseert opvang :

's morgens vanaf 6u45

's avonds tot 18u30

op woensdagnamiddag


Opvang op woensdagnamiddag of tijdens snipper- en vakantiedagen wordt ook georganiseerd vanuit v.z.w. WIEBELTJE