Visie

Thuis in ons dorp 

Onze moderne school ligt in het hart van het dorp, met een hecht schoolteam en een gedreven oudercomité. Er is een open communicatie naar ouders toe, waar we sterk inzetten op wederzijds vertrouwen en gedeeld engagement. 

SAMEN kunnen we onze school laten groeien. 


Iedereen is uniek 

Communicatie zien we als een basis om de talenten van de kinderen te  ontwikkelen.
Er wordt een veilige en geborgen omgeving gecreëerd waar kinderen zichzelf kunnen zijn en
hun gevoelens kunnen uiten, een plaats waar ze zich ten volle kunnen ontplooien en zich
betrokken voelen in onze school en onze samenleving. Diversiteit beschouwen we als een pluspunt.
Er wordt sterk ingezet op differentiatie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en actief leren.
Op een positief stimulerende manier wordt er aan kwaliteitsvol onderwijs gewerkt. 

Leer- en leefstof 

Hier op Ten Bos, bieden we alle onderwijskansen. Onze kinderen krijgen leer- en leefstof, zaken die ze nodig hebben in onze maatschappij. We leggen niet alleen de nadruk op kennis en vaardigheden, maar ook op een respectvolle houding naar de wereld toe. We streven naar probleemoplossend denken en handelen en ontwikkelen op deze manier een kritische ingesteldheid. We geven ruimte om succeservaringen te beleven en zo hun plaats in de maatschappij te versterken. 


Maximale ontplooiingskansen voor elk kind 

Wij bieden gelijke onderwijskansen aan voor alle kinderen. We werken 

verdiepend en ondersteunend door een flexibele leeromgeving te creëren. 

We bieden kansen om individuele maatregelen om te zetten in een 

aanpak die iedereen stimuleert om te leren. 

De nieuwe onderwijsvormen worden gevolgd en we zetten sterk in op 

digitalisering. De aanwezigheid van digitale borden, tablets en Chromebooks bij al onze kinderen geeft ons een voorsprong in de digitale wereld.