Schooluren

Voormiddag :

van 8u 25 tot 12u 10

Namiddag

van 13u25 tot 15u 25

Woensdag :

van 8u25 tot 12u10


Wij verwachten de kinderen ’s morgens tussen 8u10 en 8u25, ’s middags tussen 13u10 en 13u25.

Met oog op een veilig speelplaatstoezicht vragen wij de kinderen niet voor 8u10 en 13u10

naar school te komen, anders vallen zij onder het voorschools toezicht of het middagtoezicht.

Wanneer het klasgebeuren bezig is en je moet achteraf aansluiten bij de les is dit niet leuk.

Daarom vragen wij om op tijd te komen. Te laat komen vraagt een toelichting.

De school vroeger verlaten kan alleen in uitzonderlijke gevallen en overleg met de klasleraar.

Als de lessen bezig zijn wordt de poort gesloten.

Ben je door omstandigheden te laat dan kan je terecht op het secretariaat.

Je kan het secretariaat van onze school bereiken op het nummer 052 / 37 12 20 of secretariaat@tenbos.be